Rekisteriseloste ja tietosuoja tehty 29.10.2023

Suomen henkilötietolaki (523/1999),

10 § Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (917/2014)

 

Rekisterin ylläpitäjä

Tmi Kaarneen kutsu

Y-tunnus 2921421-3

c/o Anna Alaviuhkola

Rekitie 9f56

00950 Helsinki

 

Rekisterin yhteyshenkilö

Anna Alaviuhkola

kaarneenkutsu@gmail.com

 

Rekisterin nimi ja ylläpidon peruste

Henkilötietolain §19 mukainen asiakasrekisteri

Uutiskirje (sähköpostilista)

 

Rekisteriin liittyvät sivustot

www.kaarneenkutsu.com

 

Kuka, mitä ja kenelle?

Kaarneen kutsu, (jäljempänä yritys) viittaa tässä rekisteriselosteessa ja tietosuojakäytännössä usein ”käyttäjään” tai ”asiakkaaseen”. Näillä yritys tarkoittaa sivustolla käyviä henkilöitä: kursseille, webinaareirihn ja workshoppeihin osallistujia, sekä erilaisiin kyselyihin, kilpailuihin, arvontoihin ja palautteenantoihin osallistuvia henkilöitä, blogimedioita, yhteisöjä, yrityksiä tai blogeja.

 

Tietojen keräämisen tarkoitus

Käyttäjän henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

asiakassuhteen ylläpito, hoitaminen ja kehittäminen

palvelujen toteuttaminen

asiakas- ja kävijätapahtumien varmentaminen

asiakaspalvelun, toiminnan ja sivustojen kehittäminen

mielipide- ja markkinatutkimusten toteuttaminen

jälleenmarkkinointi käyttäen Facebookin, Googlen ja sähköpostimarkkinointiin tarkoitettuja työkaluja

tuotteiden ja palvelujen markkinointi sekä tietojen tilastointi ja analysointi

Rekisteri koostuu yllä mainitun sivuston, maksuttomien oppaiden tilaamisen sekä erilaisten tuotteiden ja palvelujen ostamisen kautta postituslistalle liittyneistä käyttäjistä. Rekisterin henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon sähköpostilistalla oleviin käyttäjiin sekä yrityksen ja asiakkaiden välisen asiakassuhteen hallintaan ja ylläpitoon.

Käyttäjää tiedotetaan sivustojen uutisista ja ajankohtaisista tapahtumista henkilötietolain mukaisesti. Käyttäjä hyväksyy, että yritys lähettää sähköpostin välityksellä myös suoramarkkinointi-, suoramainonta-, mielipide-, markkinointitutkimusmateriaalia ja/tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

 

Sinusta kerättävät tiedot

Käyttäjänä sinusta voidaan kerätä seuraavia tietoja:

Etunimi

Sukunimi

Sähköpostiosoite

Rekisteröitymistiedot: käyttäjätunnus ja salasana

Asiakassuhteen ylläpitoa koskevat tiedot; laskutus- ja maksutiedot, tilaustiedot, myyjä- ja kumppanitiedot, asiakaspalautteet, yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaukset, peruutustiedot

Sivuston käyttäjän sähköpostiviestit

Sivuston käyttäjän luvat ja suostumukset

Käyttäjän käyttötiedot, kuten esimerkiksi linkkien klikkaaminen, sivut tai postaukset joilla vierailet, toimintojen ajankohta.

Sähköpostilistalle liittynyt käyttäjä voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä kussakin uutiskirjeessä mainitun linkin kautta. Linkki on joko englanninkielinen (unsubscribe) tai suomenkielinen (poistu listalta).

 

Maksuliikenteen tiedot

Maksujen välitys toteutetaan laskulla. Laskut lähetetään Kaarneen kutsun omalla laskutusohjelmalla. Laskujen lähetyksen ja tarkistuksen hoitaa Anna Alaviuhkola. Maksajan verkkopankki maksamisen tiedot eivät tallennu yrityksen järjestelmiin. Ne jäävät pankkien välisestä maksuliikenteestä vastaavien tahojen tietoon, eli suomalaisille pankeille.

 

Peruutusehto

Kuluttajalla ei ole Suomen kuluttajansuojalain mukaista 14 päivän vaihto- ja palautusoikeutta, koska kyseessä on tuote, jonka asiakas saa käyttöönsä välittömästi.

Kuluttajalla on kuluttajasuojalain mukainen ehto peruuttaa kauppa 14 päivän kuluessa ostoksesta. Kuluttajalla ei kuitenkaan ole oikeutta peruuttaa digitaalisen tuotteen ostoa sen jälkeen, kun yritys on aloittanut digitaalisen tuotteen toimittamisen.

Hyväksymällä nämä ehdot, hyväksyt, että peruutusehto poistuu samalla hetkellä, kun yritys aloittaa tuotteen toimittamisen. Mikäli et hyväksy näitä ehtoja, tuotteiden osto tulee keskeyttää.

Yritys voi halutessaan kumota tämän peruutusehdon antamalla asiakkaalle 14 päivän 100 % rahat takaisin takuun. Tämä takuu löytyy erikseen jokaisen tuotteen tuotetiedoista ja/tai myyntisivulta.

 

Henkilötietojen säilytysajat

Käyttäjän tiedot tuhotaan, kun se ei ole enää tarpeellinen käyttötarkoitusta varten. Henkilötietoja säilytetään maksimissaan 12 kuukautta sen jälkeen, kun käyttäjä on avannut viimeisen sähköpostin tai markkinointikirjeen.

 

Henkilötietojen luovuttaminen

Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle markkinointi, – myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on talletettu salasanan taakse yrityksen asiakastieto rekisteriin.

 

Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Sähköpostilistalla olevien käyttäjien tietoja (etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite) siirretään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella oleville ohjelmistoille:

Convert Kit sähköpostimarkkinointiohjelma.

Google Forms kyselylomakkeet

 

Tietolähteet

Henkilötiedot saadaan, kun käyttäjä tilaa uutiskirjeen, lataa jonkin maksuttoman oppaan, päivittää omia tietojaan, ostaa verkkosivujen kautta jonkin yrityksen tuotteen, liittyy ilmaisiin haasteisiin, workshoppeihin, kilpailuihin tai arvontoihin. Tietoja saadaan myös evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

Suojaus

Asiakasrekisteriin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsee käsiksi ja niitä on oikeutettu tarkastelemaan vain Rekisterin ylläpitäjä.

Yritys käyttää aina suojattua yhteyttä (VPN), kun käsittelee henkilötietoja.

 

Tarkastus- ja oikaisuoikeus (Henkilötietolaki 26§)

Suomarkkinointirekisterissä olevalla käyttäjällä on henkilötietolain 26§ mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella Anna Alaviuhkola Rekitie 9F56 00950 Helsinki. Tarkastuspyynnön toteuttamisessa suositellaan käytettävän tietosuojavaltuutetun internet-sivuilta saatavaa lomaketta.

Tarkastuspyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee Tmi Kaarneen kutsun asiakasrekisterin rekisteritietoja. Jos tiedoissa on virheitä, käyttäjä voi esittää rekisterin yhteyshenkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Pyynnössä tulee perustella ja yksilöidä tarkasti, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä käyttäjän mielestä on oikea tieto ja miten korjaus pyydetään tekemään.

Yritys ei tarkista käyttäjän antamien henkilötietojen oikeellisuutta.

 

Rikkomuksista ilmoittaminen

Parhaista ponnisteluista huolimatta mikään internetin tiedonsiirtomenetelmä tai sähköinen tallennusmuoto ei ole täysin turvallinen. Yritys ei voi taata täyttä turvallisuutta. Jos yrityksen tietoon tulee tietoturvarikkomus, se ilmoittaa siitä asianosaisille käyttäjille, jotta he voivat tehdä tarvittavat suojaustoimenpiteet.

Yritys sitoutuu ilmoittamaan asiakkailleen kaikista heidän tilinsä turvallisuutta koskevista asioista ja tarjoamaan heille kaikki tarvittavat tiedot, jotta he voisivat täyttää omat lakisääteiset ilmoitusvelvollisuudet.

 

Käyttäjän velvollisuudet

 

Käyttäjän tietojen turvassa pysyminen edellyttää myös, että käyttäjä varmistaa omien tilien tietoturvan käyttämällä riittävän monimutkaisia salasanoja, vaihtamalla ne säännöllisesti ja säilyttämään niitä asianmukaisesti. Käyttäjän on myös itse varmistettava omien laitteidensa turvallisuus.

 

Alaikäisten turvallisuus

 

Yrityksen maksulliset palvelut eivät ole tarkoitettu alaikäisille. Alaikäisellä yritys tarkoittaa alle 18-vuotiasta henkilöä. Alaikäisellä on kuitenkin lupa käyttää maksullisia palveluja, mikäli vanhemmat hyväksyvät palvelun käytön ja maksavat palvelun alaikäisen puolesta. Yritys ei tietoisesti kerää alaikäisen henkilötietoja.

 

Käyttäjän oikeudet

 

Sivustojen käyttäjällä on seuraavat oikeudet:

Tiedonsaantioikeus

Käsittelyn rajoittamisen oikeus

Korjausoikeus

Oikeus tulla unohdetuksi

Suostumuksen peruuttamisen oikeus

Tietojen siirto-oikeus

Käyttäjällä on oikeus kieltää rekisterin ylläpitäjää käsittelemästä häntä kokevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.